Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Władze

ZARZĄD AW / kadencja 2018-2022*
Bartosz Bieliński - Prezes
Krzysztof Pospieszny - Wiceprezes
Radosław Halasz - Skarbnik
Norbert Frydrychowicz - Członek
Anna Furmanowska - Członek
Zdzisław Horoński - Członek
Przemysław Piotrowski - Członek
Wojciech Zawada - Członek

*) do dnia 27.12.2018 funkcję Prezesa Klubu pełnił Robert Werle

W dniu 23.04.2019r. na Torze "Poznań" odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Automobilklubu Wielkopolski.
W trakcie Zgromadzenia Delegaci dokonali wyboru Prezesa Klubu, którym został Bartosz Bieliński.

 

REGULAMIN ZARZĄDU


 

KOMISJA REWIZYJNA AW / kadencja 2018-2022
Łukasz Pietura - Przewodniczący
Jacek Rogalka - Wiceprzewodniczący
Aleksandra Jaroszewska-Lis - Sekretarz
Włodzimierz Dębowski - Członek
Elżbieta Kunkul - Członek

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ


 

SĄD KOLEŻEŃSKI AW / kadencja 2018-2022
Jacek Wacławski - Przewodniczący
Urszula Frąckowiak - Wiceprzewodnicząca
Maciej Bonczyk - Sekretarz
Andrzej Harasimowicz - Członek
Anna Ignasiak - Członek 

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO