Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Dla Mediów


Szanowni Państwo,

jeśli Wasza Redakcja jest zainteresowana działalnością naszego Stowarzyszenia, wydarzeniami realizowanymi i współorganizowanymi przez Automobilklub Wielkopolski zachęcamy do udostępnienia nam drogą elektroniczną na adres media@aw.poznan.pl danych kontaktowych, za pośrednictwem których będziemy informować Państwa o wszelkich inicjatywach będących naszym udziałem.

Zachęcamy do ubiegania się o akredytację na imprezy sportu motorowego organizowane na Torze Poznań w sezonach 2019/2020.

 

WNIOSEK AKREDYTACYJNY